Letselschadevergoeding

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval en hier letsel aan overhoudt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Maar hoe hoog is die letselschadevergoeding precies? En hoeveel geld krijgt u om u te compenseren voor de immateriƫle schade?

Onderhandelen over een letselschadevergoeding

Een schadevergoeding regelen komt neer op onderhandelen. Een letselschade advocaat is er niet op uit om een rechtszaak te beginnen.

Als de zaak afgerond kan worden zonder dat de rechter eraan te pas komt dan is dat de beste keuze. Wanneer er wordt onderhandeld over een schadevergoeding zijn er de volgende drie mogelijkheden:

De aansprakelijke partij betaalt het geƫiste bedrag. Er wordt een vaststellingsovereenkomst gemaakt en de procedure is afgerond

De aansprakelijke partij is het niet eens met het schadebedrag. Er wordt een onderhandeling gestart over de hoogte van het uit te keren bedrag

Beide partijen komen niet tot een overeenkomst. Er wordt een procedure bij de rechtbank gestart. De rechter doet uitspraak over de hoogte van de schadevergoeding