Wat is cloud computing?

Organisaties hebben een toenemende behoefte aan flexibiliteit, snelheid en kostenbesparing. De hoeveelheid data die verwerkt dient te worden groeit explosief en toepassingen dienen standaard mobiel beschikbaar te zijn. Cloud computing heeft een enorme potentie en stelt organisaties in staat om te voorzien in deze behoeften.

Omdat er geen ‘One Size Fits All’ Cloud oplossing bestaat, heeft iedere business unit binnen Felloo een duidelijke Cloud visie. Een unit heeft een eigen focus op business scenario’s en de daarbij passende producten.

Gezamenlijk dekken de units het complete scala af van Cloud computing en vormen zij de overall Felloo visie. Deze visie is onder te verdelen in drie hoofdthema’s, namelijk: in de Cloud, voor de Cloud en vanuit de Cloud.

Typen Cloud Computing

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Publieke Cloud en de Zakelijke Cloud. De Publieke Cloud is open en dus minder veilig. De Zakelijke Cloud is daarentegen gesloten, zodat uw bedrijfsgegevens altijd veilig worden bewaard. Daarnaast staan onze datacenters in Nederland waardoor ze niet onder de Amerikaanse wetgeving (Patriot Act) vallen.

www.felloo.nl